About

ลักษณะร้านที่เจ้าของร้านเลือกเอง

     
    ร้านรูปแบบที่ 1 คือ ร้านบุกเบิก เป็นร้านที่มีแนวคิดต้องการนำเสนอสินค้าและการให้บริการแบบสร้างสรรค์ออกสู่สังคม ตลอดจนมีการออกแบบภาพลักษณ์องค์กรในแบบฉบับของตัวเองไม่เหมือนใครที่ถึงแม้ในช่วงเวลานั้นจะไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดและสังคม แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่ออย่างแรงกล้าที่จะทำให้สำเร็จ อีกทั้งด้วยการหาข้อมูลรอบด้านแล้ว เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในอนาคต  
   ร้านบุกเบิก เป็นร้านที่ต้องใช้ความพยายามสูง แต่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ โดยร้านบุกเบิกมีองค์ประกอบดังนี้
   ร้านที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ ไม่ลอกเลียนแบบใคร ร้านที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ที่นำมาเป็นจุดขาย ต้องมีที่มาจากสินค้าและการให้บริการอย่างเด่นชัดโดยสินค้าและการให้บริการ เป็นสินค้าใหม่ไม่เหมือนใครมาเติมเต็มช่องว่างทางสังคมทำให้เกิดการช็อกหรือเซอร์ไพรส์ ร้านประเภทนี้มีความเสี่ยงสูง แต่ด้วยอุดมการณ์ของร้านที่มีความเชื่อและวิสัยทัศน์ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ได้หวังผลเพียงกอบโกยกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คิดถึงความยั่งยืนของร้านเป็นสำคัญ ร้านที่มีความแตกต่างและแปลกใหม่ร้านที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างธุรกิจให้เหมือนผู้อื่น จะพยายามสร้างสรรค์ให้แปลกแตกต่างกับสังคมการคิดใหม่เกิดจากการหาช่องว่างของสังคมแล้วสร้างรูปแบบให้ขัดแย้งแตกต่างขึ้นมา เช่น การให้บริการที่มีความแตกต่างใหม่จนเกิดการวิพากษ์วิจาร (ในเชิงบวก) Talk of The Town ไปจนถึงรูปแบบเส้นสายที่ฉีดกฎเกณฑ์เดิมๆ ซ้ำๆ การออกแบบไม่ควรตามกระแส แต่แทรกกระแสอย่างน่าทึ่ง เป็นร้านที่พยากรณ์การออกแบบอนาคตได้ดี เจ้าของร้านและผู้ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ร้านบุกเบิกต้องมีบุคลิกกล้าหาญ ใจสู้ มีแรงบันดาลใจสูงและพยายามหาข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอ
    ร้านรูปแบบที่ 2 คือ ร้านพัฒนาต่อยอด ร้านประเภทนี้เป็นร้านที่คิดพัฒนาจากพื้นฐานข้อมูลเดิม พื้นฐานตลาดเดิมและรูปแบบเดิมต่อยอดให้ดีขึ้น เป็นร้านที่นำช่องโหว่ของการออกแบบเดิมมาแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเก่า เป็นร้านที่คนไทยนิยมทำเพราะเป็นไปตามกระแส ไม่เสี่ยงจะโดดเด่น หรือไม่ก็โด่ดเด่นอยู่ที่การให้บริการที่ดี มีสินค้าที่มีคุณภาพ
   ร้านรูปแบบที่ 3 คือร้านประเภทเลียนแบบ  ร้านประเภทนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะมากประเภทที่ใครทำอะไรมาก็เลียนแบบเขาหมด คิดน้อย ขโมยความคิดคนอื่น ร้านลักษณะนี้เป็นร้านฉาบฉวย ตามกระแส อยู่รอดหรืออยู่ไม่รอดขึ้นอยู่กับการเลียนแบบแล้วทำได้ดีกว่าแค่ไหน บุคลิกของเจ้าของร้านลักษณะนี้จะเป็นกลุ่มคนที่กล้าๆกลัวๆ ไม่อยากเสี่ยง แต่ที่แท้จริงเสี่ยงมากกว่าร้านรูปแบบอื่นด้วยซ้ำ เพราะจะต้องเอาชนะคู่แข่งที่มีอยู่เต็มเมือง อีกทั้งอาจจะไม่ยั่งยืน เพราะหมูนไปตามกระแสโดยตลอด แต่ก็มีหลายร้านที่ลอกเลียนแบบผู้อื่นแล้วประสบความสำเร็จ
  จากร้านทั้ง 3 ประเภท คุณลองตัดสินใจดูว่าร้านคุณจะอยู่ในประเภทใด คุณถนัดแบบไหน เป้าหมายคุณเป็นอย่างไร สินค้าและการให้บริการเหมาะสมกับแบบใดมากที่สุด คุณเป็นคนเลือกเอง

Leave a Reply

Lor separat

jdjukrkkr

Video

Followers